وظیفه اندازه گیری سطح سوخت و امکان مکش و برگشت سوخت موتور به همراه مکش و برگشت سوخت سیستم بخاری درجا با یک صافی در مسیر مکش ، همچنین سوپاپ تعادل فشار برای کنترل ورود و خروج هوا از باک در هنگام واژگونی خودرو می باشد . این مدل در طولهای 25 تا 74 سانتیمتر قابل طراحی می باشد .همچنین این نوع درجه باک در خودروهای سنگین همانند کامیون های بنزو اتوبوس های ایران خودرو دیزل ، کشنده هوو ، کامیون وکشنده دانگ فنگ و کاویان و ارین به سهولت قابل استفاده می باشد .

مشخصات فنی

برای انتخاب یک درجه داخل باک باید به چند مشخصه اصلی توجه نمود.

1 - ارتفاع مناسب با باک سوخت که معمولا ارتفاع درجه باک باید چند سانتیمتر کمتر از ارتفاع داخل باک باشد .

2 - نوع اتصال درجه داخل باک با باک خودرو ، که معمولا به دوصورت پنج پیچ و ستاره ایی می باشد .

3 - نوع تغییرات اهمی درجه باک از حالت پر تا خالی ، که معمولا از 190 به 0 یا به عکس میباشد . البته این اعداد میتواند تغییر داشته باشد .

4 - نوع اتصال لوله های سوخت به کلگی درجه باک .

5 - نوع اتصال کانکتور برق به کلگی درجه باک ، که معمولا به شکل کانکتور گرد پیچی یا مستطیلی یا سیم دار می باشد .